Familierecht

- testament

- levenstestament

- samenlevingscontract

- huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

- verklaring van erfrecht

- afwikkeling nalatenschap

Onroerend goed

- levering

- hypotheek

- splitsing in appartementsrechten

- wijziging erfpacht/afkoop canon

- verdeling

Roze ouderschap/meerouderschap

- donorcontract

- ouderschapsplan

Ondernemingsrecht

- oprichting besloten vennootschap

- oprichting stichting/vereniging

- aandelenoverdracht